Valencià

XXI FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

DISSABTE 28 de setembre de  2019

En primer lloc informar, que el dia el qual es realitzarà el Festival serà el 28 de setembre de  2019.

Passem a detallar-vos el funcionament del festival, del qual informem a totes aquelles agrupacions que com vosaltres participareu en el festival.

El mateix dia de vesprada, al voltant de les 18:00h, començaran els assajos o proves acústiques en el lloc on realitzarem el concert, en la  Casa de la Cultura.  Cada cor disposarà d’uns 20 minut per realitzar les proves que considere  oportunes. Més endavant vos detallarem tant l’orde per a la prova com per a l’actuació. El concert tindrà inici a les 19:30h.

Per a qualsevol consulta, no dubten en posar-se en contacte amb nosaltres.

Mail:  cordexativa@hotmail.com

Tel: 678233229


 

Formulari d’inscripció 

 


 
Castellano

XXI FESTIVAL CORAL “CIUTAT DE XÀTIVA”

SÁBADO  28 de septiembre de  2019

En primer lugar informarlos, que el día que se realizará el Festival será el 28 de septiembre de  2019.

Pasamos a detallar el funcionamiento del festival, del que informamos a todas aquellas agrupaciones que como vosotros participará en el festival.

El mismo día por la tarde, alrededor de las 18:00 h, comenzarán los ensayos o pruebas acústicas en el lugar donde realizaremos el concierto, en la Casa de la CulturaCada coro dispondrá de unos 20 minutos para realizar las pruebas que considere oportunas. Más adelante os detallaremos tanto la orden para la prueba como para la actuación. El concierto tendrá inicio a las 19:30 h.

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros.

Mail: cordexativa@hotmail.com

Tlf: 678233229


 

Formulario de inscripción

 


 

Anuncis